30.06.2010

1750 vyrobených rámů

 
H.S.  hlásí 1750 vyrobených rámů !!
Dne 30.6.2010 byla v hale určené pro výrobu rámových konstrukcí dokončena výroba
jubilejního 1750. rámu přípojného vozidla - návěsu či přívěsu. Významného počtu
bylo v Hořických strojírnách dosaženo ve 14-ti leté historii této náročné zakázkové
výroby, o jejíž náročnosti svědčí především skutečnost, že je úspěšně uplatńována
na  trzích západních zemí EU designer replica handbags, kam ke své finalizaci veškerá produkce rámů  směřuje.
Vysoké nároky na tuto výrobu  jsou navíc umocněny charakterem zakázek, které se
vyznačují kusovou či malosériovou výrobou individuelně zadaných konstrukcí.
To klade vysoké kvalitativní i kvantitativní nároky jak na technickou přípravu
výroby, tak na výrobu vlastní. Obrovský potenciál konstruktérských a výrobních
zkušeností získaných v minulých letech při výrobě rámů je využíván k upevňování
odbytových pozic nejen v tomto segmentu, v současné době může být vzhledem k
příbuznosti oboru intenzivně uplatňován též v progresivně se rozvíjejícím vlastním
výrobním programu - v produkci prostředků pro přepravu dřevní hmoty.