duben 2014

Slavíme dvacáté výročí úspěšného fungování naší společnosti

 

Hořické strojírny spol. s r. o. vznikly v roce 1994 privatizací státního podniku STS, opravárenského střediska vyorávačů cukrové řepy. Nová, ryze česká firma, již od svého založení radikálně změnila výrobní program. Přešla od opravárenské činnosti ke kooperační výrobě ocelových komponentů trafostanic, komponentů návěsů a přívěsů pro nákladní vozidla. V roce 2008 byl zahájen vývoj vlastních výrobků pro oblast dopravní techniky určené k odvozu dřevní hmoty.
K významnému rozšíření výroby u lesovozů došlo již v roce 2013 a pokračuje i v letošním roce. Díky zvýšené poptávce po produkci klanicových návěsů, přívěsů, nástaveb tahačů a ostatních komponentů byl navýšen počet našich zaměstnanců o 40 % na současných 70 pracovníků.   
Chci i touto cestou velice poděkovat především všem zaměstnancům,  kteří k dobrým výsledkům firmy napomáhají nebo byli nápomocni v době minulé.
Děkuji také firmám v obchodním i výrobním styku, které náš rozvoj doprovází již dlouhou řadu let.

Hořice, duben 2014

                                                         Miloš Vanc

                                                         jednatel