květen 2012

Klanicový kontejner

 

V minulém měsíci byl společnosti Zemní práce Horák ve Zlatých Horách předán do užívání kontejner s nástavbou pro přepravu dřevní kulatiny. Pro toto zatím poměrně málo využívané využití nosičů kontejnerů jsme zvolili dnes standardní koncepci oplenů jednotlivě umístěných na horní stěně nosného rámu. Požadavek odběratele zdůrazňující nízkou pohotovostní hmotnost při zachování maximálních ložných parametrů kontejneru byl docílen k plné spokojenosti p. Horáka kombinací jednoduchého rámu kontejneru se suvně uchycenými opleny RX 80 v provedení MONOBLOK. Tento oplen, nacházející své uplatnění zejména při dálkové přepravě dřevní hmoty, se vyznačuje v kategorii oplenů s nosností 8 000 kg výjimečným poměrem nosnost / hmotnost a stejně jako u oplenu RX 80 používaného na přípojných vozidlech H.S. vysokou odolností klanic proti trvalým deformacím. Celková dosažená pohotovostní hmotnost níže vyobrazeného zesíleného kontejnerového rámu osazeného čtyřmi opleny RX 80 M je 1080 kg, ložná délka 5.700 mm, ložná výška klanic 2.296 mm a ložná šířka 2.315 mm. Užitečné zatížení kontejneru tohoto provedení je 19.020 kg.