1.1.2011

PF 2011

 

Děkujeme Vám za přízeň a důvěru, kterou jste Hořickým strojírnám věnovali v uplynulém roce. Velice si vážíme toho, že můžeme s Vámi spolupracovat.
Přejeme Vám, Vašim blízkým a Vašim spolupracovníkům pevné zdraví, štěstí, replica handbags, životní vyrovnanost a optimistickou mysl do celého roku 2011.

Miloš Vanc & kolektiv pracovníků HS