duben 2012

Silva Regina 2012 poděkování

 

Ve dnech 31.3.- 4.4.2012 úspěšně prezentovala naše společnost nové produkty výrobního programu lesotechniky na XII. Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA 2012. Opakovaná účast na této významné výstavnické akci přilákala do naší expozice velké množství návštěvníků, kterým touto cestou děkujeme za návštěvu a současně již nyní zveme na další ročník veletrhu v roce 2014.