květen 2011

Úspora energie v Hořických strojírnách - dokončení

 

Začátkem května 2011 byl dokončen projekt  „Úspora energie v Hořických strojírnách“.
V rámci tohoto projektu byla dokončena druhá etapa plynofikace celého areálu a završen tak přechod od centrální uhelné kotelny k lokálním plynovým spotřebičům. Součástí projektu bylo rovněž zateplení obvodových plášťů některých budov včetně výměny oken, dveří a vrat. Projekt byl realizován vítězem výběrového řízení, firmou Konstrukt s.r.o replica handbags. Hradec Králové, v rámci programu Eko-energie organizovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s příspěvkem ze strukturálních fondů EU.


V Hořicích, dne 25. května 2011                             
                                                                                        Miloš Vanc
                                                                                        jednatel