29.03.2010

Zhodnocení účásti na výstavě SILVA REGINA

 

Naši účast na výstavě hodnotíme velice kladně. Jako nový dodavatel lesní techniky jsme se setkali s velkým zájmem o náš nový výrobek NKT 33. Na základě získaných kontraktů zahajujeme seriovou výrobu tohoto návěsu. První dodávky budou uskutečněny v průběhu měsíce května.

For some men, they usually adopt a new fashion and hairstyle from their favorite boy bands, and the other way around for women. Now, we are going to give you some inspiration of women prom dresses under $100 in Korean style. Basically, those dresses have similar concept as usual prom dresses we usually find lately.