leden 2015

Zkouška oplenu RX80

 

V minulém roce se naše společnost dohodla s představiteli University Pardubice na vzájemné spolupráci v oblasti zkušebnictví ocelových konstrukcí. Jako první v historii
výroby přepravní techniky dřeva na našem území jsme tak uvedli do praxe ověřování těchto nanejvýš exponovaných výrobků jiným způsobem než pouze pevnostním výpočtem a následnými provozními zkouškami. V akreditované laboratoři Dopravní fakulty na pracovišti tenzometrických měření byla v tomto případě provedena zkouška nejvíce namáhané součásti každého prostředku pro přepravu dřeva – oplenu. Měření jsme uskutečnili na vzorku z produktové řady oplenů H.S., typ RX 80. Oplen standardně používaný na všech přípojných vozidlech a nástavbách vyráběných společností H.S. je zařazen do výrobního programu od r.2010, vyrobeno a našimi zákazníky je provozováno téměř 650 ks. V roce 2014 byla nabídka rozšířena o varianty s klanicemi výšky 2725 mm a 2850 mm určené pro nízkoložné přepravníky. A právě tyto varianty oplenů mohly být díky širokým možnostem pardubické laboratoře podrobeny zkoušce, kterou mají k dispozici pouze specializovaní zahraniční výrobci těchto nástavbových prvků. Ověření dostatečné pevnosti zkoušeného vzorku proběhlo dle předpokladů a potvrdilo dostatečnou tuhost i při zvýšeném zatížení daném prodloužením klanic a znásobeném způsobem zatěžování. Protokol s výsledky experimentálního měření silového zatížení klanic oplenového návěsu jsme obdrželi začátkem prosince 2014

Ing. Kraus Miroslav