Rozšíření výrobních možností

22.6.2020

S ohledem na potřebu rozšířit pracovní prostor našim zaměstnancům bylo majiteli rozhodnuto o investici do nové výrobní haly. Nová hala byla navržena tak, aby kromě splnění zvýšených prostorových požadavků a zkvalitnění pracovního prostředí také otevřela firmě nové výrobní možnosti.

Po výběrovém řízení si v dubnu 2020 staveniště převzala stavební firma STAKO Hradec Králové a posléze byly započaty stavební práce na výstavbě nové haly. Stavební firma by měla novou výrobní halu odevzdat v lednu 2021.
Novostavba bude opatřena po celé délce jeřábovou drahou, na které budou umístěny dva mostové jednonosníkové jeřáby opatřené dálkovým ovládáním, každý o nosnosti 8 t. Jeden mostový jeřáb bude navíc vybaven funkcí, která umožní po přepnutí souběžné ovládání obou mostových jeřábů ve všech osách, dále umožní samostatné ovládání jednoho popř. druhého mostového jeřábu. Podél obvodových stěn bude umístěn rozvod ochranného technického plynu s jednotlivými přípojkami ke svařovacím zdrojům MIG/MAG. Podél severní obvodové stěny bude umístěn hydraulický rovnací lis a dále radiální vrtačka VO 50 s požadavkem na kotvení.

Ve výrobní hale se budou sestavovat na svařovacích stolech a manipulátorech ocelové svařence a komponenty pro velké distribuční transformátory. Např. nádoby, víka, kabelové skříně, expanzní nádoby, propojovací potrubí a pod. Po sestavení celého projektu a propojení jednotlivých komponentů bude provedena demontáž a díly budou přesunuty mostovými jeřáby a dále pak po kolejové dráze do prostoru povrchové ochrany. Po tryskání a nalakování výrobků bude v prostoru první lodi provedeno zabalení a příprava na expedici. Novostavba umožní rozšířit portfolio výrobků ze současných 5 až do 15ti tun.

Výstavbou nové haly a přesunem výroby transformátorů do těchto prostor se rozšíří výrobní plocha i pro výrobu Techniky pro přepravu dřeva - nástaveb a přípojných vozidel a potažmo vznikne i větší manipulační prostor pro lakovnu a tryskárnu.

1