Vzdělávání zaměstnanců

15.6.2020

Hořické strojírny se zapojily do dotační výzvy 97 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců 2020-2021. Po téměř roční přípravě projektu a oddálení prvních termínů školení kvůli Covid-19 byl celý cyklus školení zahájen v červnu 2020.
Citace z projektu: „Zaměstnanci navržení do jednotlivých aktivit jsou jak z dělnických, tak i THP profesí v celkovém počtu 50 osob a byli do vzdělávání zařazeni na základě analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců a plánu rozvoje společnosti. U dělníků převažuje profese zámečník-svářeč. U THP profesí jsou zastoupena všechna oddělení naší firmy v celkovém počtu 17 osob. Zaměstnanci jsou ve věku do 54 let a 9 zaměstnanců ve věku nad 54 let. Očekáváme rozšíření jejich využitelnosti v jednotlivých procesech a oblastech naší výroby a jejich vzájemnou zastupitelnost. Každý z účastníků absolvuje minimálně 40 hodin školení. Cílem je zlepšení odborných znalostí a dovedností, komunikace a organizovanosti ve firmě. Očekáváme, že po absolvování kurzů se budou účastníci lépe orientovat v oboru a kolektivně se podílet na růstu společnosti.“
Objem financí na vzdělávání je ve výši téměř 1 mil. Kč, 85 % kryje příspěvek EU, 15 % vlastní zdroje.
Výzva č. 97 je zaměřena na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, měkkých, manažerských a odborných dovedností.
Společnost tak navíc získá odborníky ve svých profesích a sehraný pracovní kolektiv. Společně budeme schopni přizpůsobovat se změnám.
Školení a další vzdělávání je jedním z benefitů, které můžeme zaměstnancům dopřát.

1