Představení společnosti

Historie
Hořické strojírny, spol. s r.o. je ryze český výrobní podnik založený v roce 1994. Z původní STS, opravárenského střediska zemědělských strojů, se postupně vyprofiloval v moderní výrobní areál.

Výrobní program
Podnik se zaměřuje na zakázkovou strojírenskou výrobu. Převažující produkci tvoří kusová výroba šasí a dalšího příslušenství nákladních automobilů, dále ocelových komponentů trafostanic pro energetický průmysl. Většina výrobků z této produkce je směřována  na náročné trhy západní Evropy. Doplňkovou část tvoří výroba přídavného samosběrného zametacího a úklidového stroje a zakázková výroba pro podniky v potravinářském a textilním průmyslu ČR.
V roce 2009 rozšiřuje podnik svůj výrobní program v oblasti produkce šasí přechodem na finální výrobu lesní techniky. Kolektiv je posílen o zkušené pracovníky výroby  techniky pro přepravu dřevní hmoty. Během krátké doby se firmě daří získat v rámci ČR významné postavení na trhu. Obchodní oddělení včetně techniků je Vám neustále k dispozici pro předvedení našich výrobků, poskytnutí referencí a k zajištění záručního a pozáručního servisu.

Vývoj výrobků
Při vývoji každého našeho výrobku je použita počítačová analýza a simulace pomocí metody konečných prvků. Všechny dílce výrobku jsou analyzovány a následně upraveny jak tvarově, tak z hlediska vlastností použitého materiálu. K účinnému používání této softwarové metody je však především potřebná dlouholetá zkušenost a profesní zdatnost. Ta našim dělníkům a technikům rozhodně neschází i díky dlouholeté spolupráci s předními obchodními partnery a zahraničním stážím na jejich pracovištích. Řada dílců je proto vyrobena z vysoce pevných a houževnatých ocelí. Výsledkem je lehké a kompaktní řešení výrobků, které vykazuje odolnost proti vysoké pracovní zátěži, při dosažení dlouhé životnosti, vysoké produktivitě, provozní spolehlivosti a vždy s ohledem na ekologii jak při výrobě tak při vlastním používání výrobku.

Vize společnosti
Posláním podniku je být dlouhodobě spolehlivým a seriozním partnerem, s cílem neustále přizpůsobovat naše výrobky a činnosti potřebě zákazníků. Transparentní,  seriozní a čestný přístup uplatňujeme nejen ke svým odběratelům a zaměstnancům, ale i ke všem v našem okolí. Společnost Hořické strojírny spol. s r.o. striktně dodržuje zásady ISO certifikace včetně společenské odpovědnosti k ochraně životního prostředí. Tento systém řízení firmy je neustále posuzován a zlepšován v souladu s mezinárodním EFQM Excelence modelem. Spolehlivě funguje již řadu let, auditován byl našimi hlavními odběrateli.

Miloš Vanc
jednatel