Projekty spolufinancované Evropskou unií

12.3.2020

Rekonstrukce objektu společnosti Hořické strojírny, s.r.o (reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014804)

Vzdělávání ve firmě Hořické strojírny

 

 

 

 

5