Komponenty transformátorů

Ve výrobě komponentů transformátorů máme dlouhodobou zkušenost a proto jsou našimi odběrateli firmy patřící mezi špičku na zahraničním i domácím trhu.

Veškeré komponenty transformátorů (nádoby, víka, expanzní nádoby a propojovací potrubí) jsou svařovány olejotěsnými svary. Kontrolu olejotěsnosti svarů provádíme fluorescenční metodou, popřípadě umíme zabezpečit i jiné NDT zkoušky dle požadavku zákazníka. V případě potřeby nabízíme i službu podpory tvorby výkresové dokumentace.

Před každou povrchovou úpravou provádíme tryskání korundem. Povrchovou úpravu provádíme tzv. mokrou cestou dle požadavku zákazníka pro různé stupně korozní ochrany (C2 až C5) a to i včetně metalizace.

  • Výška do 4,7 m
  • Hmotnost do 15 t
    2