Setkání v Hořických strojírnách po létech

1.3.2020

Setkání v Hořických strojírnách po létech

Ještě nabyti příjemně strávenými chvílemi se chceme podělit o své krásné dojmy z tohoto setkání. Ve čtvrtek 27. února 2020 jsme se sešli na základě pozvání vedení HS, my bývalí zaměstnanci HS, někteří potažmo i bývalé STS v prostorách dobře prosperující firmy HS.

Byli jsme srdečně a musíme zdůraznit i velmi přátelsky přivítáni celým vedením této firmy. Zavzpomínali jsme na společně strávená léta, prohlédli si naše bývalá pracoviště a dále celý areál s perfektním, fundovaným a naprosto vyčerpávajícím doprovodem pana Vance ml., za což mu patří ještě jednou velký dík.

Celý areál prošel neuvěřitelně velkými proměnami,  jak v oblasti nových staveb, modernizace budov, strojů, přístrojů a celkově pracovního prostředí zaměstnanců. Tato firma ušla od r. 1994 velký kus cesty, stala se moderní firmou 21. století, držme ji palce, aby v této cestě nadále úspěšně pokračovala a byla stále jedničkou v oblasti Hořicka. Nesmíme při této příležitosti nevzpomenout na zakladatele této společnosti pana Vance Miloše st., na jeho neuvěřitelnou odvahu a statečnost tuto firmu založit a jeho nesmírnou píli a houževnatost. Bez těchto jeho vlastností by tato firma možná ani nevznikla nebo nebyla tam, kde je.

Připadali jsme si, že jsme se vrátili po různě dlouhé době do milé, téměř rodinné atmosféry.

Tímto děkujeme ještě jednou vedení HS a všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto milého setkání, za krásné společné chvíle, občerstvení i chutný oběd. Všichni jsme byli poctěni a dojati hezkou pozorností.

S příjemnými pocity se loučíme a přejeme vedení HS a všem zaměstnancům hodně štěstí, zdraví, radosti a úspěchů ve Vaší náročné a přitom příjemně naplňující pracovní činnosti.

Ať máte co nejvíce stálých a i nových zákazníků na odbyt Vašich výrobků, které jsme také shlédli, které se nám velmi líbily a byly na vysoce kvalitní úrovni.

Těšíme se na další setkání s Vámi. Ať se vám daří!

Kolektiv bývalých zaměstnanců HS.

5