Výměna osvětlení

3.5.2021

V dubnu letošního roku byla realizována výměna stávajícího osvětlení ve výrobních prostorách haly „E“ a „F“.

Stávající osvětlení, které celkem představovalo 46 výbojkových svítidel s celkovou spotřebou cca 21 kW, jsme nahradili novým moderním osvětlením od českého výrobce firmy doublepower
Svítidlo „SKY2“ s LED optikou se pyšní spotřebou 140 W. Do našich hal jsme instalovali celkem 36 těchto svítidel s celkovou spotřebou cca 5 kW.
Návratnost vynaložené investice očekáváme do dvou let.

Díky této výměně osvětlení jsme:
- zlepšili pracovní podmínky našim zaměstnancům
- snížili provozní výdaje vynaložené na údržbu osvětlení
- ušetřili prostředky na spotřebované energii
- si splnili jeden z našich cílů ze směrnice ISO 14001, ve které se naše firma zavazuje jít cestou zlepšování životního prostředí

Další etapa výměny osvětlení je plánována pro halu „G“. Tato hala je již jediná, která v současné době využívá výbojkové osvětlení.
Stávající osvětlení (16 kusů výbojek) má celkovou spotřebu cca 7 kW. Pro tuto halu nám firma doublepower navrhla osvětlení s označením „DAY“ s tím, že hala bude osazena celkem 20 svítidly s celkovou spotřebou cca 2 kW.
Investice je v plánu na přelomu roku 2021-2022. Návratnost vynaložené investice očekáváme rovněž do dvou let.

Hořické strojírny mají i další dlouhodobé cíle enviromentální politiky společnosti, které budeme postupně přeměňovat v život.

5