Kolaudace nové haly

23.9.2021

V pátek 3. září 2021 proběhlo v areálu Hořických strojíren závěrečné jednání se stavebním úřadem Hořice ohledně kolaudace „Novostavby kovodílny“.

Výrobní hale byl v lednu letošního roku rozhodnutím úřadu povolen zkušební provoz. V rámci této půlroční doby byla provedena měření k ověření funkčnosti stavby a projektovaných parametrů instalovaných technologií. Autorizované firmy provedly měření svářečských dýmů a hluku na pracovních místech kovodílny i dalších provozů. Protokoly akreditovaných laboratoří jsme postoupili kontrolním úřadům k rozhodnutí.

Závěrečné vyjádření: Nové výrobní hale byl povolen trvalý provoz bez výhrad.

Novostavba navazuje na stávající dvoulodní halu a rozšiřuje tak výrobní prostor svařovny o dalších 950 m2. Zároveň byl zprovozněn nový sklad technických plynů s centrálním rozvodem po všech halách. Nově instalované mostové jeřáby umožňují manipulaci s břemeny až do hmotnosti 15 tun. Výhody nakládky transformátorů díky vyšším technickým parametrům přímo pod střechou nové haly vítají především pracovníci expedice.

/

5