Mnichov, lesnická výstava INTERFORST 2022

10.8.2022

Na druhou polovinu července naplánovala naše společnost návštěvnickou účast na významném mezinárodním veletrhu lesního hospodářství a lesní techniky INTERFORST v Mnichově.

Na akci s odbornými přehlídkami a za účasti přes 350 vystavovatelů bylo vysláno šest zaměstnanců Hořických strojíren.
Kromě desítek inovativních detailů nástaveb a přípojných vozidel potvrzen i trend větší universálnosti přepravních prostředků pro silniční a cestní přepravu dřevní hmoty, tzn. prostředky jsou častěji než v minulých letech osazovány podlahovou výplní ložné plochy. Ta umožňuje kromě dřeva přepravovat i kusové či paletované zboží. V expozici veletrhu nás v tomto směru upoutalo vlastní řešení snadného vyjímání klanic z pouzdra klanice, což je nezbytnou podmínkou universálnosti těchto odvozních souprav. Na akci jsme si opět potvrdili i známý fakt, že pouze v ČR jsou pro přepravu dřevní hmoty na rozdíl od ostatních zemí s rozvinutým lesnictvím používány nákladní automobily s pohonem 6 x 6. Tomu výrobci přizpůsobují jak přípojná vozidla, tak i nástavby. Například velké množství zhlédnutých nástaveb nákladních automobilů bylo osazeno držáky sněhových řetězů, jejichž důležitost a časté používání potvrzovalo teleskopické – tedy maximálně pohodlné a účelné provedení.
Výstava nás svojí velikostí velmi příjemně překvapila až ohromila a naše účast z pohledu čerpání inspirace a trendů tak stoprocentně splnila svůj význam.
Ing. Miroslav Kraus

5