Rám návěsu

12.5.2023

Významnou speciální zakázkou byla pro Hořické strojírny zakázková výroba rámu návěsu z vysokopevnostní oceli.

Zákazník se zaměřuje na výrobu přípojných vozidel a automobilových nástaveb pro přepravu hospodářských zvířat. S obdobnými projekty máme bohaté zkušenosti z let minulých nebo ze současnosti. Tato zakázka se však odlišovala nekonvenčním konstrukčním řešením rámových podélníků a kombinací jakostních a pro tyto konstrukce obvyklých ocelí. Přes počáteční nedůvěru v bezproblémovou  realizovatelnost tohoto zadání se rám podařilo úspěšně dokončit včetně atypické povrchové úpravy.

5