Osvědčení ISO 3834-2: kvalita svařování

20.2.2020

Tato nově získaná norma definuje požadavky na kvalitu svařování v Hořických strojírnách.


Vzhledem k tomu, že přejímá principy i názvosloví standardu ISO 9001 (systém managementu kvality), lze ji proto ideálně aplikovat ve firmě po zavedení systému QMS.
Obecné požadavky na kvalitu definované normou ISO 9001 jsou v ISO 3834-2 rozvedeny konkrétně na svařování jako na zvláštní technologický proces, takže se tato norma stává praktickým návodem na aplikaci systému řízení kvality v tomto specifickém odvětví průmyslu. Jednotlivé požadavky jsou v normě přehledně řazeny v logické souslednosti, což usnadňuje orientaci v dané problematice.

Proces svařování patří mezi takzvané zvláštní procesy, protože na jeho konci následující kontrolou jakosti a zkouškami hotových výrobků není možné s konečnou platností potvrdit, že při svařování byly dodrženy požadované normy jakosti. Zákazníkům a zainteresovaným stranám se pak jedná o významnou a důležitou část systému managementu, protože nedodržení požadavků na proces svařování může mít dalekosáhlé důsledky na zdraví, majetek i ekologii.
Běžně je naplnění požadavků vyžadováno v rámci obchodních smluv, novější výrobkové normy vyžadují jejich naplnění v rámci požadavků na výrobu a výrobek.
Technická norma ISO 3834-2 stanovuje vyšší požadavky na kvalitu tavného svařování kovových materiálů pro nás jako výrobce, který využívá při výrobě proces svařování jako rozhodující technologii.
Nejjednodušší cesta, jak prokázat plnění požadavků na jakost procesu svařování v Hořických strojírnách, je naplnění uznávaného standardu norem ČSN EN ISO 3834-2.

5