Vnitřní oznamovací systém – whistleblowing

Způsoby oznamování:

  • písemně v listinné podobě (poštou na adresu Chvalina 34, 508 01 Hořice nebo osobně)
  • písemně v elektronické podobě (na e-mail: oznameni@hs-horice.cz)
  • ústně osobně (na adrese Chvalina 34, 508 01 Hořice, pro sjednání osobního podání nás kontaktujte telefonicky)
  • ústně telefonicky

 

Příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů:

Věra Kováčová, +420 493 655 641
Bc. Tereza Krejčová, +420 493 655 659

Hořické strojírny vylučují přijímání oznámení od osoby, která pro ně nevykonává práci
nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

1