1. místo v soutěži Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023

9.6.2023

Hořické strojírny převzaly z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka diplom za 1. místo v rámci vyhodnocení 10. ročníku soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023.
Do krajských kol jsou nominováni zaměstnavatelé z otevřeného trhu práce, kteří ve své firmě zaměstnávají člověka se zdravotním postižením.
Odbornou porotu jsme zaujali tím, že přímo v naší strojírenské výrobě pracovali 3 zaměstnanci s tímto hendikepem, což nebývá příliš obvyklé.
Přizpůsobili jsme těmto našim dělníkům pracovní podmínky tak, aby naše spolupráce mohla dobře fungovat.
Nejvíce ze všeho si ceníme především úsilí a snahy každého ze zdravotně hendikepovaných zaměstnanců být hodnotnou součástí našeho pracovního týmu.

/

/

1