Audit ISO 9001,14001,45001

7.1.2022

Jsme společností, která splňuje standardy ISO


 

Máme velké potěšení Vám oznámit, že společnost Hořické strojírny úspěšně prošla 1.12.2021 recertifikačním auditem a obhájila tak svá ISO osvědčení v oblasti kvality výrobků, životního prostředí i bezpečnosti práce.
Na rozvoji ISO pracujeme průběžně a pravidelnost se nám vyplácí. Dává nám to prostor na hlubší pochopení požadavků norem a tím na zlepšování našich procesů a dokumentace.

Závěry z letošního externího auditu byly pro nás velkou odměnou. Auditoři byli s fungováním systému nadmíru spokojeni. Kladně hodnotili velký posun dopředu, dodržování nastavených pravidel, průběžné odstraňování identifikovaných neshod a vstřícnost všech dotazovaných pracovníků při auditu.

Máme velkou radost, že naše společná práce a úsilí, které do rozvoje systému vkládáme, se takhle pozitivně zúročuje.

Hořické strojírny spol. s r.o.

1