Certifikace BOZP – ISO 45001:2018

4.12.2019

Etické a bezpečné pracovní podmínky se stávají základním kamenem sociální odpovědnosti firem, ke které se hlásí také Hořické strojírny.

Novým standardem pro management bezpečnosti práce dle ISO 45001:2018 jsme nahradili OHSAS 18001:2007. Tímto mezinárodně uznávaným certifikátem chceme navenek deklarovat, že jsme spolehlivým partnerem v dodavatelském řetězci a neustále se v této oblasti budeme zlepšovat.

  • Bezpečnost je pro nás na prvním místě
  • Řídící pracovníci jdou příkladem, podporují ostatní zaměstnance
  • Provádíme pravidelné kontroly BOZP – komunikujeme, identifikujeme nebezpečí, rizika
  • Zapojujeme zaměstnance do otázek BOZP – spoluúčast
  • Investujeme do BOZP – technická opatření, školení
  • Politika BOZP je v souladu se strategií společnosti
  • Sledujeme stav BOZP v číslech – počty úrazů, skoronehod, náklady na BOZP
  • Dodržujeme právní a jiné požadavky

1