Demolice objektů v plném proudu

1.3.2022

Vítěz výběrového řízení firma Rubáček s.r.o. Červený Kostelec zahájila v polovině ledna demoliční práce na již nevyhovujících budovách v objektu Hořických strojíren.

Jedná se o původní jídelnu, vrátnici s šatnou a kotelnu s uhelnou, včetně přilehlých septiků.

Tyto objekty byly zbudované v letech 1950-1960 Strojní traktorovou stanicí, která zde sídlila. Svůj původní účel ztratily výstavbou nové správní budovy v roce 1983, kam byla jídelna i šatna se sociálním zázemím pro zaměstnance přemístěna.

Ocelová konstrukce uhelny se budovala na začátku 80 let, kotelna na tuhá paliva vyhřívala celý objekt do roku 2010, kdy byla odstavena po plynofikaci celého areálu.

Budova staré jídelny sloužila v 80-tých letech jako zámečnická dílna SOU zemědělského Lázně Bělohrad a poté jako skladovací prostory.

Vrátnice z 50. let, dříve včetně šaten a umýváren, se přestala využívat po zavedení elektronického docházkového systému.

Do těchto budov se již neinvestovalo, neboť svými parametry a vlastnostmi nevyhovovaly potřebám firmy.

Demoliční práce postupují svižně podle stanoveného harmonogramu činností a prostor se nám mění před očima. Bourání probíhá za plného provozu se zřetelem na bezpečnost práce dělníků i našich zaměstnanců. Výsledkem bude upravené a oseté prostranství a rozšířená parkovací plocha.

Demoliční práce jsou 2. etapou projektu „Rekonstrukce objektu společnosti Hořické strojírny, s.r.o., reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014804“. V první části proběhla v roce 2020 výstavba výrobní haly, nové svařovny se skladem technických plynů a terénní opěrnou zdí.

 

1