Stavba nové tryskárny zahájena!

26.9.2023

V Hořických strojírnách realizujeme plánovaný projekt stavby nového tryskacího boxu se strojovnou tryskárny (v současné době probíhá betonování základových pásů).
Rozšiřujeme tak výrobní kapacitu povrchové úpravy kovů s využitím nového druhu tryskacího abraziva - ostrohranné ocelové drtě.
Drť oproti korundu:
-je příznivější k ekonomice provozu
-vydrží ve více cyklech
-je šetrnější k pracovnímu a životnímu prostředí
Na druhou stranu výhodou korundu je, že na rozdíl od drti je nevodivý, což oceňujeme zejména při výrobě transformátorů.

1