Transformátor pro vodní elektrárnu

20.11.2023

Tento transformátor putoval do rakouské vodní elektrárny Malta Reisseck. Je umístěn v kaverně, která je kompletně vysekaná ve skále.
Kvůli omezenému prostoru na zástavbu bylo použito netypické chlazení oleje, které probíhá vodními chladiči se svazkem dvouplášťových trubek. Díky tomuto řešení má transformátor přijatelné rozměry i přes poměrně velký výkon.
Vzhledem k místě určení jsme kladli velký důraz na veškeré svařovací práce. Standardně provádíme zkoušky těsnosti za použití UV lampy, u tohoto projektu jsme přidali i zkoušku metodou MT.
O důležitosti celé zakázky svědčí i to, že koncový zákazník byl přítomen u závěrečné zkoušky.
Děkujeme za důvěru!

1